KUKANTIE

Hyvä suunnittelu kannattaa

Ekologinen piha

Piha on pesämme, mutta elinympäristö myös monelle muulle lajille. Kukantiellä haluamme edistää luonnon monimuotoisuutta ja toteuttaa järkeviä ekologisia ratkaisuja esimerkiksi hulevesien hyödyntämisessä

Ympäristöystävällisyys lähtee myös siitä, että se mitä tehdään - on pysyvää ja kestää aikaa

Kauniin ja viihtyisän pihan haluaa pitää

Mehiläinen niittykukillaKimalainen niittykukilla

Elinympäristölähtöisessä suunnittelussa mietimme pihan kasvillisuutta pölyttäjien, näiden pesien ja toukkien sekä lintujen elinympäristöjen kautta

Pihaa voidaan katsoa myös siilin ja miksei oravankin näkökulmasta

Hulevesiä voidaan imeyttää maaperään ja ohjata kasvillisuuden käyttöön pintavaluntana, tai imeyttämällä ne kasvillisuuden juuristoalueelle

Näin vähennetään vesistöihin huuhtoutuvia puhdistamattomia hulevesiä ja säästetään yhteiskunnan viemäriverkostoa

Hulevesien ohjaus kasvillisuudelle nupukivipurolla, japanilainen puutarhaHulevesien ohjaus kasvillisuudelle pintavaluntanaRakennuskuva hulevesien imeytyksestä kasvillisuudelle

Muovia voidaan vähentää piharakentamisessa etenkin korvaamalla muovinen suodatinkangas jo aikoinaan hyväksi todetulla suodatinhiekalla

Ekologisessa pihassa hyödynnetään hulevedet kasvillisuudelle, mietitään pihaa elinympäristönä ihmisen lisäksi myös linnuille, pölyttäjille ja  vaikka siilillekin. Ekologinen piha ottaa huomioon myös rakentamisen hiilijalanjäljen ja käytettävät materiaalit

Kukantiellä teemme tuotekehitystä kierrätettävien materiaalien luovalle käytölle, meiltä voit jo kysyä ainutlaatuisia ratkaisuja kierrätysmateriaalien ja luonnonmateriaalien yhdistämiselle, joilla luoda ennennäkemätön piha

Kukantie kehittää myös uraa uurtavia ratkaisuja hulevesien hyödyntämiseen kasvillisuudelle sekä hulevesien puhdistamiseen

Puna-ailakin siemenkota

Suunnittelu Kukantie

044 242 4448

suunnittelu(@)kukantie.fi